• Hurdal
  • Politikk og organisasjon

Valg 2017

Stortingsvalget 2017 gjennomføres på Aktivitetshuset, ved Hurdal torg, 10. og 11. september.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Valgresultat

Valgresultater offentliggjøres fra kl 21, og fortløpende så snart resultatene er klare.

Valgresultatene finner du på www.valgresultat.no.

Tallene som publiseres mandag kveld er foreløpige tall. På grunn av endring i valglovens bestemmelser om tidspunkt for opptelling, vil ikke endelig resultat være klart før tirsdag kveld.

 

Valglokale og tidspunkt

Valgstyret i Hurdal har vedtatt at det skal være et felles valglokalefor alle innbyggerne ved Stortingsvalget 2017.

Valglokalet vil være Aktivitetshuset, ved Hurdal torg, og vil ha følgende åpningstider:
Søndag 10.september kl 14 - 18
Mandag 11.september kl 15 – 20

 

Forhåndsstemme

Det vil være mulig å avgi tidligstemme i perioden 3.juli - 9.august, i kommunens servicetorg.
Åpningstider mandag-fredag kl 10.00 - 14.00.
Vi gjør oppmerksom på at valg i denne perioden foregår med en noe forenklet prosess.

 

I perioden 10.august til 08.september vil det være mulig å avgi ordinær forhåndsstemme i kommunens Servicetorg.
Servicetorget har følgende åpningstider i forhåndsstemmeperioden:
Uke 32-35 mandag – fredag kl 10.00 – 14.00
Uke 36-37 mandag – fredag kl 08.00 – 15.00
Torsdag 7.september er det utvidet åpningstid til kl 19.00.

Det er også åpent forhåndsstemmemottak for alle ved følgende steder:
Hurdal verk folkehøyskole mandag 4.september kl 12.00 - 15.00
Rustad bedehus tirsdag 5.september kl 14.00 – 20.00
Hurdal helsetun onsdag 6.september kl 10.00 - 13.00

Dersom du ikke har mulighet til å komme deg til et sted du kan få avgitt stemme, kan vi komme hjem til deg å ta imot din stemme. Ta kontakt med Servicetorget, tlf 66 10 66 10 eller epost: postmottak@hurdal.kommune.no, innen 5.september for å avtale tidspunkt.

 

Mantall

Står du i mantallet?
Navnet ditt må stå i manntallet dersom du skal kunne stemme ved Stortingsvalget 2017.
Du kan undersøke om du står i manntallet i Hurdal kommune når manntallslistene er lagt ut i Rådhuset ca 10.juli i år.
Står du ikke i manntallet, kan du innen 8.september sende skriftlig klage med begrunnelse til 
Hurdal valgstyre, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal.

Hvis du har flyttet, og meldingen ikke er registrert i folkeregisteret før 30.juni, er du manntallsført i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten stemme ved ditt tidligere bosted, eller du kan forhåndsstemme ved et forhåndsstemmemottak.

Valgkort og legitimasjon skal medbringes når valget skal utføres.


Publisert: 29.06.2017 09:40:24
Sist endret: 29.06.2017 09:40