Veteranplan for kommunene i Gardermoregionen - høringsutkast

Etter vedtak i Øvre Romerike Utvikling 20.10.17 (saksnr. 54/17) skal kommunene i Gardermo-regionen utarbeide en interkommunal veteranplan, og høringsutkast til planen ble vedtatt i ØRU 08.05.18 (saksnr. 34/18). Planutkastet legges ut til høring med frist for innspill 31.8.18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?