Bogen hyttefelt, behandling av endringsforslag til kommuneplanen 2018-2040

Høring av endringsforslag til kommuneplanen Hurdal 2018 - 2040, Bogen hyttefelt

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Viser til kommunestyrets vedtak i politisk sak nr. 48/18 den 13.6.2018, politisk behandling etter 1. gangs høring av utkast til kommuneplan 2018 -2040.  Kommunestyret i Hurdal kommune vedtok her ny kommuneplan. Som del av vedtaket er rådmannens forslag om å behandle endringsforslag til arealdelen, innspill vedrørende utvidelser ved Bogen hyttefelt. 

Grunneier/forslagsstiller ønsker å flytte planavgrensning til kun å gjelde areal sør/øst for eksisterende hytteområde med noe utvidelse av totalarealet i sør/øst. Forslag til ny planavgrensning fremgår i grunneier endringsforslag og høringsdokumentet. 

Høringsfrist er 7. september 2018.

Alle høringsdokumenter kan lastes fra denne siden (se filene nedenfor). Dokumentene kan også fås ved henvendelse til kommunens servicekontor postmottak@hurdal.kommune.no /tlf. 66106610. Høringsinnspill sendes postmottak@hurdal.kommune.no eller med vanlig post til Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal. Det er også mulighet til å gi høringsinnspill direkte gjennom "send høringssvar" på denne siden. 

Høringsdokumenter

Sak 17/1153 - 51, Høring, endring av arealinnspill til kommuneplanen Hurdal 2018-2040, Bogen hyttefelt, gnr/bnr 21/001 

Konsekvensutredning og ROS - analyse av endringsforslag Bogen hyttefelt

Endringsforslag, Clemens eiendom AS

Bogenfeltet, beregning av partikkelutslipp

 

 

Hurdal kommune