Aktuelt

 • Beitedyr

  Vakttelefoner for meldinger vedrørende beitedyr

  Les saken »

 • Sommertid ved Familiens hus

  Sommertid i uke 26 - 32

  Les saken »

 • Kunngjøring - Hurdal kommuneplan 2018 - 2040

  Les saken »

 • Veteranplan for kommunene i Gardermoregionen

  Les saken »

 • Vannavstegning - Sandsnes

  Vannavstegning i Sandsnes 28.06.2018 ca kl 8.00 - 15.30

  Les saken »

 • Eiendomsskattelister offentliggjort

  Nå kan du sjekke hvor mye du skal betale i eiendomsskatt.

  Les saken »

 • Vannprøver ved badestrender

  Les saken »

 • Avtalegiro og eFaktura

  Har du avtalegiro eller eFaktura-avtale med kommunen?

  Les saken »

 • Vanningsrestriksjoner

  Begrenset bruk av vann fra tirsdag 29.mai

  Les saken »

 • Forbud mot åpen ild

  Totalforbud i hele distriktet fra 20. mai

  Les saken »

 • Spyling av vannledning

  Les saken »

 • Mobil gjenvinningstasjon

  Les saken »

 • Strålende innsats av 8B

  Trim med god samvittighet

  Les saken »

 • Veteranplan for kommunene på Øvre Romerike

  Etter vedtak i Øvre Romerike Utvikling 20.10.17 (saksnr. 54/17) er kommunene i Gardermo-regionen i gang med å utarbeide en interkommunal veteranplan. Frist for innspill er 27.05.18.

  Les saken »

 • Nye middagstider

  Hurdal Helsetun har over lengre tid planlagt å prøve ut endring av middagstid.

  Les saken »

 • Kommuneplan 2018 -2040 på høring

  Kommuneplan Hurdal kommune 2018 - 2040, 1. gangs offentlig høring til 22. mai

  Les saken »

 • Endringer i kollektivtilbudet fra 8.april

  Høsten 2017 ble kollektivtilbudet i Hurdal forsterket, og ruten ble endret fra å kjøre vestsiden til Oslo Lufthavn til å kjøre østsiden til Eidsvoll Verk. Det gamle tilbudet var lite benyttet av Hurdals innbyggere, og for å sikre et fortsatt robust kollektivtilbud har Ruter i samarbeid med kommunen endret tilbudet.

  Les saken »

 • Første vielse i regi av Hurdal kommune

  8.mars ble Nicoline Nørgaard og Davy Albert Rosina Verstaeten det første brudeparet som ble viet i regi av Hurdal kommune.

  Les saken »

 • Nå skal alle små vannkilder registreres

  Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.

  Les saken »

 • Hverdagsglimt fra Helsetunet

  Les saken »

 • Invitasjon til samarbeid om Bærekraftfestival

  I forbindelse med kommunens arbeid med bærekraftig samfunnsutvikling og arrangering av Bærekraftfestivalen søker kommunen samarbeidspartnere til planlegging og gjennomføring av denne.

  Les saken »

 • Ungt entreprenørskap

  Kreative huddølinger

  Les saken »

 • Prosjekt Inkluderende barnehage- og skolemiljø

  Hurdal er med i nasjonal satsing mot mobbing

  Les saken »

 • Kommunale avgifter 1. termin 2018

  Fakturaen for de kommunale avgiftene sendes ut i disse dager med forfall 20.mars 2018.

  Les saken »

 • Etablerertjenesten på Øvre Romerike

  Etablerertjenesten på Øvre Romerike leveres av Det Kongelige Selskap for Norges Vel fra 1.1.2018.Vi har fast kontorplass på rådhuset til Ullensaker kommune på Jessheim, men vi vil også ha en ambulerende kontortjeneste rundt i de ulike kommunene. Faste kontordager er mandager og onsdager.

  Les saken »

 • Legevakten flytter

  Ny adresse er Ragnar Strøms veg 6

  Les saken »

 • Eiendomskatt

  Hurdal kommune innfører eiendomsskatt i 2018

  Les saken »

 • Endret middagstid

  Tidspunkt for servering ved Hurdal Helsetun er endret.

  Les saken »

 • Hovedopptak barnehage 2018-2019

  Husk søknadsfrist 1. mars

  Les saken »

 • Skabb – hvordan forholder vi oss til det?

  Det er blitt påvist skabb i flere av kommunene på Øvre Romerike over en periode på flere måneder – og i den forbindelse ønsker kommuneoverlegene å gi publikum noen råd og peke på realiteter.

  Les saken »

 • Besøksvenn

  Har du overskudd og tid til overs?

  Les saken »

 • Driftsstøtte til lag/foreninger og idrett 2018

  Lag/foreninger med medlemmer i Hurdal kan søke om driftsstøtte for 2018.

  Les saken »

 • Drømmestipendet

  Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Deres håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer

  Les saken »

 • Avfallskalender 2018

  Avfallskalender for 2018 er sendt ut i posten til alle husstander i løpet av desember 2017.

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

  Les saken »

 • Idedugnader bærekraftfestival

  Les saken »

 • Verdensdagen for Psykisk helse

  For niende gang har Verdensdagen for Psykisk helse blitt markert i Eidsvoll og Hurdal.

  Les saken »

 • Influensavaksine 2017 har kommet

  Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa spesielt til risikogrupper.

  Les saken »

 • Slektsforskning

  Les saken »

 • Stenging av vei i Prestegardshagan

  På grunn av gravearbeid vil bakken ned fra Rådyrstigen mot Strandvegen være stengt frem til onsdag 4.oktober kl 16.00.

  Les saken »

 • Nye bussruter fra 8. oktober

  Fra 8. oktober får alle Hurdølinger et nytt og forbedret kollektivtilbud inn og ut av bygda. Linje 445 og linje 446 er to linjer det er verdt å merke seg i tillegg til bestillingstransporten som tilbys.

  Les saken »

 • Idrettsstipend 2017

  Les saken »

 • Kjenner du Øvre Romerikes rauseste sjef?

  Vi i NAV jakter nå på den rauseste sjefen på Øvre Romerike. Hjelp oss finne vedkommende!

  Les saken »

 • Valgresultater

  Valgresultater offentliggjøres fra kl 21, og fortløpende så snart resultatene er klare.

  Les saken »

 • Bli med i kulturskolen!

  Les saken »

 • Registrering av lag og foreninger

  Les saken »

 • Forbud mot vannscooter

  Les saken »

 • Vannkvalitet ved friluftsbad

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar prøver av vannkvaliteten ved friluftsbad på Øvre Romerike. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt 17. august 2017.

  Les saken »

 • Nytt kollektivtilbud

  Fra oktober leverer Ruter et helt nytt busstilbud til Hurdal.

  Les saken »

 • Besøkshjem

  Barnevernstjenesten har behov for flere besøkshjem.

  Les saken »

 • Sommertid

  Sommertid i skolens sommerferie

  Les saken »

 • Sommerens første badevannsprøve

  Les saken »

 • Avvik renovasjon rute 414

  Les saken »

 • Hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Protokoll kommunestyremøte 10. mai 2017

  På grunn av tekniske problemer hos leverandør er ikke møteprotokoll fra kommunestyremøtet 10. mai tilgjengelig i politisk møtekalender

  Les saken »

 • Mobil gjenvinningsstasjon

  Les saken »

 • Driftsstøtte til lag og foreninger

  Les saken »

 • Sykehjemmets venner

  Hei. Har du tid og overskudd? Ønsker du da å dele noe av din tid til beboerne ved Hurdal sykehjem?

  Les saken »

 • Befolkningsvekst i Hurdal

  Tall fra Akershus Fylkeskommune viser at det også i 2016 var befolkningsvekst i Hurdal.

  Les saken »

 • Forklaring til faktura og gebyrer for vann og avløp

  Les saken »

 • På vei mot en døgnåpen kommune

  Les saken »

 • Feil i tømmekalender for rute 414

  Det er oppdaget feil i tømmekalenderen for papp/papir og plast for rute 414

  Les saken »

 • Internasjonal kvinnegruppe - for damer i alle aldre som ønsker å treffes til sosialt samvær.

  Internasjonal kvinnegruppe

  Les saken »

 • Dataveiledning

  Dataveiledning i biblioteket.

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:41
Sist endret: 02.06.2016 15:42

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?